सामाजिक सुरक्षा
गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जेष्ठ नागरिक जेष्ठ नागरिक कर्णाली जेष्ठ नागरिक दलित एकल बिधवा पूर्ण अशक्त अपांग आंशिक अशक्त लोपोन्मुख बालबालिका डाउनलोड
पु पु पु पु पु पु पु
काप्रेचौर २०७४-०७५ () डाउनलोड
काभ्रा २०७४-०७५ () डाउनलोड
कारागिठी २०७४-०७५ () डाउनलोड
कालागाउँ २०७४-०७५ () डाउनलोड
कालिमाटी काल्चे २०७४-०७५ () डाउनलोड
कालिमाटी रामपुर २०७४-०७५ () डाउनलोड
कुपिण्डेदह २०७४-०७५ () डाउनलोड
कोर्वावाङ झिम्पे २०७४-०७५ () डाउनलोड
घाँजरिपीपल २०७४-०७५ () डाउनलोड
चाँदेकरेन्जी २०७४-०७५ () डाउनलोड
छायाक्षेत्र २०७४-०७५ () डाउनलोड
जिमाली २०७४-०७५ () डाउनलोड
ढाकाडाम २०७४-०७५ () डाउनलोड
त्रिवेणी २०७४-०७५ () डाउनलोड
दमाचौर २०७४-०७५ () डाउनलोड
दार्माकोट २०७४-०७५ () डाउनलोड
देवस्थल २०७४-०७५ () डाउनलोड
धनवांग २०७४-०७५ () डाउनलोड
निगाल्चुला २०७४-०७५ () डाउनलोड
फलाबंग २०७४-०७५ () डाउनलोड
बडागाउँ २०७४-०७५ () 58 36 8 1 5 6 53 47 डाउनलोड
बाँझकाँडा २०७४-०७५ () डाउनलोड
बामे २०७४-०७५ () डाउनलोड
भल्चौर २०७४-०७५ () डाउनलोड
मर्मपरिकाडाँ २०७४-०७५ () डाउनलोड
माझकाडा २०७४-०७५ () डाउनलोड
मुलखोला २०७४-०७५ () डाउनलोड
रिम २०७४-०७५ () डाउनलोड
लक्ष्मीपुर २०७४-०७५ () डाउनलोड
लेखपोखारा २०७४-०७५ () डाउनलोड
वाँफूखोला २०७४-०७५ () 43 52 8 8 88 2 4 4 2 10 8 डाउनलोड
सरपानी गर्पा २०७४-०७५ () डाउनलोड
सिद्धस्वोरी २०७४-०७५ () डाउनलोड
सिन्ग्वंग २०७४-०७५ () डाउनलोड
स्वीकोट २०७४-०७५ () डाउनलोड
Skip to toolbar